top of page

לצמוח מהטראומה - לוחמים ולוחמות מספרים

כאן יוצגו סיפורי לוחמים על הצמיחה מהטראומה - תמונות, סרטונים וכו'

 

נעלה למודעות תהליכי צמיחה באופן כללי, לצד סיפורי הצלחה מתוך מגוון האופציות שאנחנו מציעים

שם, שם משפחה, גיל

Portrait of Young Man

בשנת 2010 יצאתי למסע של עמותת "בשביל המחר" עם קבוצה הטרוגנית של נשים וגברים ששירתו שירות משמעותי. ככל הנראה התחלתי להבין עם מה אני מתמודד, אך לא דיברתי עם עצמי ולא עם העולם, בעיקר התחבאתי והגבתי.

בשנת 2011 יצאתי למסע עם קבוצה נוספת, הפעם גם בתפקיד של עוזר לוגיסטי והעזתי לפתוח ולשתף במעט, התחלתי לצעוד בשביל אל המחר שלי.

נחום לאמור פרידמן

WhatsApp Image 2023-03-18 at 14.27.21.jpeg
Young sporty man

כאן יוצגו סיפורי לוחמים על הצמיחה מהטראומה - תמונות, סרטונים וכו'

 

נעלה למודעות תהליכי צמיחה באופן כללי, לצד סיפורי הצלחה מתוך מגוון האופציות שאנחנו מציעים

שם, שם משפחה, גיל

Young Confident Woman

כאן יוצגו סיפורי לוחמים על הצמיחה מהטראומה - תמונות, סרטונים וכו'

 

נעלה למודעות תהליכי צמיחה באופן כללי, לצד סיפורי הצלחה מתוך מגוון האופציות שאנחנו מציעים

שם, שם משפחה, גיל

כאן יוצגו סיפורי לוחמים על הצמיחה מהטראומה - תמונות, סרטונים וכו'

 

נעלה למודעות תהליכי צמיחה באופן כללי, לצד סיפורי הצלחה מתוך מגוון האופציות שאנחנו מציעים

שם, שם משפחה, גיל

Bearded Young Man

כאן יוצגו סיפורי לוחמים על הצמיחה מהטראומה - תמונות, סרטונים וכו'

 

נעלה למודעות תהליכי צמיחה באופן כללי, לצד סיפורי הצלחה מתוך מגוון האופציות שאנחנו מציעים

שם, שם משפחה, גיל

Portrait of a Man
bottom of page